Wizytacja ks. biskupa Edwarda Dajczaka

16 maja 2021 r. w niedzielę w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna księdza biskupa Edwarda Dajczaka. Ksiądz biskup głosił Słowo Boże i homilie na wszystkich mszach świętych. Natomiast o godz. 10 00 odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa. Następnego dnia 17 maja w poniedziałek, ksiądz biskup Edward Dajczak, na mszy świętej o godz. 17 00 udzielił młodzieży z naszej parafii sakramentu bierzmowania.