Katecheza szkolna

Jednym z elementów naszego życia parafialnego jest katecheza szkolna. Na terenie naszej parafii znajduje się kilka szkół o różnych profilach i stopniach edukacji. Jako franciszkanie katechizujemy w dwóch pobliskich szkołach średnich: w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza oraz w Zespole Szkół Morskich. Aktualnie katechetą jest o. Kamil M. Średnicki. W parafii posługuje również grono dzielnych katechetów świeckich 🙂