INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA WRZESIEŃ

Papieska:

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Diecezjalna:

Aby Pan błogosławił pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Skrzatuskiej.