ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA DYSPENSY OGÓLNEJ OD OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W NIEDZIELNYCH MSZACH ŚWIĘTYCH