Żywy Różaniec

Różaniec (Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym (Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, Watykan 2002). Żywy Różaniec rozwinął się w XIX w. za sprawą Pauliny Jaricot (1799-1862), która w 1826 r. w Lyonie założyła Stowarzyszenie, mające na celu rozpowszechnienie modlitwy różańcowej. Dzięki rozdzieleniu poszczególnych tajemnic 15 osobom, codziennie odmawiany był cały Różaniec. Ta forma modlitwy szybko znalazła zwolenników na całym świecie.

W naszej parafii opiekunem Żywego Różańca jest o. proboszcz Paweł Kaczmarski.

Spotkania w każdą pierwszą niedzielę miesiąca:
– 9:30 Różaniec
– 10:00 Msza Święta w intencji członków Żywego Różańca
– po Eucharystii wymiana Tajemnic Różańca.