XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, od niedzieli 26 kwietnia

Rozpoczynamy XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu po raz czwarty będzie towarzyszyło Narodowe Czytanie Pisma Świętego…