Wspólnota klasztorna

http://pl.franciszkanie.kolobrzeg.eu/wp-content/uploads/2020/04/image-225x300.png

o. Paweł Kaczmarski
gwardian i proboszcz parafii, wicedziekan Dekanatu Kołobrzeg
im. 29 czerwca
śluby wieczyste: 08-12-2006
święcenia kapłańskie: 31-05-2008

OBOWIĄZKI: Gwardian klasztoru, proboszcz parafii, wicedziekan Dekanat Kołobrzeg, kronikarz klasztoru, lokalny asystent ds. misji, przewodniczący rady parafialnej, zakrystian większy, odpowiedzialny za katechetów w parafii, opiekun Żywego Różańca, opiekun Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, opiekun Wspólnoty Legion Maryi, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu Chrztu św., przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa, kurs przedmałżeński w dekanacie, kancelaria parafialna, chorzy w parafii – pierwsze piątki miesiąca.

o. Radosław Dębiec
im. 02 marca
śluby wieczyste: 08-12-1990
święcenia kapłańskie: 20-06-1992

OBOWIĄZKI: wikariusz klasztoru, sekretarz kapituł klasztornych, chorzy w parafii – pierwsze piątki miesiąca, duszpasterz dzieci i odpowiedzialny za przygotowania do I Komunii św., opiekun Kręgu Biblijnego, kapelan szpitala i hospicjum.

o. Kamil Średnicki

im. 14 lipca
śluby wieczyste: 29 – 11 – 2014
święcenia kapłańskie:14 – 05 – 2016

OBOWIĄZKI: wikariusz parafii, katecheta w ZSM oraz Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza, opiekun wspólnoty oazowej, duszpasterz młodzieży, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży i dorosłych do Sakramentu Bierzmowania, ceremoniarz, odpowiedzialny za kaplicę klasztorną, odpowiedzialny za stronę internetową parafii oraz kontakt FF i WzP, opiekun ministrantów, odpowiedzialny za rekreację klasztorną

o. Damian Basarab

im. 10 maja
śluby wieczyste: 08 – 12 – 2010
święcenia kapłańskie: 02 – 06 – 2012

OBOWIĄZKI: Asystent Prowincjalny ds. Powołań, lokalny asystent ds. powołań, asystent ds. Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie.