Straż Honorowa

Bractwo Straży Honorowej powstało we Francji w 1864 r. Inicjatorką była wizytka, s. Maria od Najświętszego Serca. Zainspirowana objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque powołała do życia Bractwo, którego głównym zadaniem było wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa oraz zdobycie jak największej ilości dusz dla Boga.

Głównym zadaniem każdego z członków Straży Honorowej jest godzina (dowolnie wybrana) adoracji Pana Jezusa obecnego w Tabernakulum. Jest to forma duchowego zjednoczenia pośród zwykłych trosk i obowiązków codziennych. Taka forma modlitwy ma za na celu szerzenie czci Najświętszego Serca oraz wynagrodzenia za wszelkie zniewagi.

Opiekunem Straży Honorowej w naszej parafii jest o. Maurycy Sulej.

Spotkania:
– Pierwszy Piątek Miesiąca – po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu przez 1 godzinę.
– Pierwsza Sobota Miesiąca – po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu przez 1 godzinę.