Schola dziecięca

Od września 2019 roku istnieje schola dziecięca, którą założyła Pani katechetka Małgorzata Labuhn ucząca religii w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu. Dzieci śpiewają na Mszy Świętej dziecięcej w niedziele o godz. 11.30. Próby odbywają się w sobotę o godz. 10.00 w salce parafialnej.
Od września rozpoczynamy i jednocześnie kontynuujemy naszą działalność.
Do pierwszych sukcesów scholi należy zaliczyć koncert kolęd, w którym braliśmy udział razem z chórem parafialnym i zaproszonym gościem specjalnym. Śpiewaliśmy wtedy kolędy na dwa głosy, które zostały specjalnie opracowane dla scholi. Dołączyliśmy również do śpiewu kolęd, które wykonywał chór. Schola również opracowuje wokalnie przedstawienia teatralne, które są wykonywane w naszym kościele.
Od września zapraszamy wszystkie chętne dzieci w każdym wieku szkoły podstawowej do udziału w śpiewaniu na cześć Pana. Telefon kontaktowy: 506331460 – p. Małgosia