Patron Parafii na rok 2021: Św. Celestyn V papież Wspomnienie: 19 maj

100 rocznica śmierci

o. Wenantego

“A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” List do Rzymian 5,5