Oaza

Ruch Światło-Życie

Powstanie Oazy, czyli Ruchu Światło-Życie, wiąże się z osobą Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego (24 III 1921 – 27 II 1987), który poprzez założenie Oazy odpowiedział na soborowe wezwanie odnowy Kościoła. Wspólnota gromadzi ludzi w każdym wieku, duchownych i świeckich, stwarzając im możliwość do kształtowania własnej dojrzałości chrześcijańskiej i do podjęcia służby Kościołowi – “wspólnocie wspólnot”.

Każdy członek wspólnoty przechodzi kolejne stopnie formacji, mające doprowadzić go do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu Kościoła.

Opiekunem parafialnej Oazy jest o. Kamil M. Średnicki. Wspólnota spotyka się w każdą niedzielę o 19:00 w salce.