O klasztorze i parafii

Kościół, parafia i klasztor są pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża. Klasztor założono w 1945 r., choć akt erekcyjny wydano w 1973 roku. Parafia powstała w 1972 r. Odpusty: 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego; 13 czerwca w uroczystość św. Antoniego Padewskiego i 4 października w uroczystość św. Ojca Franciszka.

Gwardianem klasztoru i proboszczem parafii jest obecnie o. Paweł Kaczmarski.

Kościół w Kołobrzegu

Rys historyczny klasztoru w Kołobrzegu

Kołobrzeg już za Bolesława Chrobrego był stolicą biskupią podległą Metropolii Gnieźnieńskiej. W roku 1140 siedziba diecezji została przeniesiona do Wolina, a w roku 1188 do Kamienia Pomorskiego. Od połowy XIII wieku ziemia kołobrzeska była niezależnym księstwem biskupim. Księstwo to jednak zostało szybko zgermanizowane, do czego przyczyniła się później w dużej mierze reformacja.

Dzięki napływowi ludności katolickiej z poznańskiego i Pomorza w XIX wieku, katolicyzm począł się nieco na tych ziemiach odradzać. W latach 1889-1895 wybudowano kościół katolicki św. Marcina i erygowano parafię pod tym samym wezwaniem. Kościół ten został w czasie działań ostatniej wojny zupełnie zniszczony.

Gdy 12 sierpnia 1945 roku franciszkanie przybyli do Kołobrzegu, katolickie życie parafialne skupiło się w poprotestanckim kościele, który nosi obecnie tytuł Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zakonnicy objęli teren dawnej parafii katolickiej św. Marcina z kościołami w Charzynie, Korzystnie i w Niemierzu. Pod ich zarządem znalazła się też zniszczona kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wybudowana na przełomie XIV i XV wieku. Odbudowano w niej prezbiterium i oddano je do sakralnego użytku w 1958 roku.

1 lipca 1972 roku parafię św. Marcina przejęło duchowieństwo diecezjalne, a franciszkanie zatrzymali się przy poprotestanckim kościele św. Krzyża, wybudowanym w 1932 roku, a od roku 1948 użytkowanym przez parafię św. Marcina.

Kościół Podwyższenia Krzyża był po wojnie kilkakrotnie pobłogosławiony, lecz na dzień dzisiejszy (28 kwietnia 2020) nie jest jeszcze konsekrowany.
Najbardziej prawdopodobna data ostatniego poświęcenia to 6 stycznia 1956 roku.

3 marca 1973 roku erygowano przy kościele św. Krzyża klasztor franciszkański a 9 czerwca 1973 erygowano przy nim parafię. Wybudowano tu też nowy budynek klasztorny.

Tekst na podstawie strony: http://www.franciszkanie.gdansk.pl/klasztory-w-polsce/kolobrzeg/