Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

W naszej parafii Legion Maryi funkcjonuje od 2019 roku.

Spotkania odbywają się we wtorki po Mszy św. wieczornej. Opiekunem wspólnoty jest o. Paweł Kaczmarski