INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA SIERPIEŃ

INTENCJE PAPIESKIE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2021

SIERPIEŃ INTENCJA EWANGELIZACYJNA – KOŚCIÓŁ 
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. 

INTENCJE DIECEZJALNE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 2021

SIERPIEŃ
O liczne duchowe owoce dla pielgrzymujących, przeżywających rekolekcje i odpoczywających w naszej diecezji.