Ogłoszenia duszpasterskie Drukuj Email
piątek, 03 sierpnia 2012 15:01

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  – 05 kwietnia 2020 r.

 

Dziś Niedziela palmowa – nie będzie poświecenia palm w kościele. Zachęcamy do przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym.

ŻYWY RÓŻANIEC

W miesiącu kwietniu pozostajemy przy tych samych tajemnicach natomiast intencja: o ustanie epidemii, za cały personel medyczny i inne służby oraz prosimy o miłosierdzie boże dla zmarłych

TRANSMISJA

Jako duszpasterze pragniemy łączyć się na modlitwie z parafianami i sympatykami.

Na naszej stronie Facebook rozpoczęliśmy transmisję:

Msza św w niedziele . o godz. 10.00 natomiast w dni powszednie (poniedziałek-środa) Msza św. z jutrznią o godz. 8.00

Wtorek - Środa - Godzina Czytań z Modlitwą w ciągu dnia o godz. 12:30, Nieszpory o godz. 17:30

Wielki Czwartek – Jutrznia i Godzina Czytań godz. 8:00, Modlitwa w ciągu dnia godz. 12:30

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00

Wielki Piątek –  Jutrznia z Godziną Czytań o godz. 8.00, Modlitwa w ciągu dnia o godz. 12.00;

Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża o godz. 18.00

Wielka Sobota - Jutrznia z Godziną Czytań o godz. 8.00; Modlitwa w ciągu dnia o godz. 12.00; o godz. 15.00 – Nieszpory

Wigilia Paschalna –o godz. 20.00

* Różaniec do środy o godz. 20:30

DYSPENSA

Wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., która obejmuje również Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Serdecznie zachęcamy wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św. oraz nabożeństwami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

Biskup diecezjalny, kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządził, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów

Poza godzinami sprawowania Eucharystii przedsionek kościoła tak jak zawsze pozostaje otwarty na indywidualną modlitwę, z zachowaniem wymogu, by przebywało w nim nie więcej niż 5 osób równocześnie.

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA

W związku z epidemią i zarządzeniami służb sanitarnych w parafii nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie, istnieje w takiej sytuacji możliwość skorzystania z uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem naszej duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Należy umówić się telefonicznie poprzez kontakt telefoniczny 94 351 70 83

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego , który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Przypominamy, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca. Po ustaniu epidemii wprowadzone zostaną dodatkowe dyżury w konfesjonałach, aby każdy mógł to przykazanie wypełnić.

MSZE ŚWIĘTE I INTENCJE

Mimo nieobecności wiernych, wszystkie Msze św. w naszym kościele są odprawiane według zwyczajnego porządku. Prosimy o duchową łączność.

Intencje mszalne są odprawiane w tych dniach i o tych godzinach na jakie zostały zamówione.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są wolne miejsca w tym tygodniu oraz w miesiącach kwiecień i maj.

TRIDUUM PASCHALNE

Zapraszamy na Liturgię Świętego Triduum Paschalnego transmitowaną na stronie Facebook: Franciszkanie Kołobrzeg

Wielki Czwartek – o godz. 18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej (transmisja na żywo na Facebook)

Wielki Piątek – nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża o godz. 18.00. (transmisja na żywo na Facebook).

W tym dniu przystrójmy krzyż w domu.

W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ilościowy, tzw. post ścisły.

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna –o godz. 20.00 (transmisja na żywo na Facebook) Wiernych zachęcamy, by w gronie rodzinnym odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

W tym dniu nie będzie święcenia pokarmów, zachęcamy wiernych do błogosławienia pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny. Obrzęd błogosławieństwa dostępny jest na stronie internetowej parafii oraz w gablotach.

LITURGIA GODZIN

W naszej Świątyni podczas Triduum Paschalnego zapraszamy na modlitwę całego Kościoła – na Liturgię Godzin (modlitwę brewiarzową) transmitowaną na Facebook na stronie Franciszkanie w Kołobrzegu

Wielki Piątek - Jutrznia z Godziną Czytań o godz. 8.00, Modlitwa w ciągu dnia o godz. 12.00;

Wielka Sobota – Jutrznia z Godziną Czytań o godz. 8.00; Modlitwa w ciągu dnia o godz. 12.00; o godz. 15.00 – Nieszpory.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Prządek Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania: 6:00 (Nie będzie procesji rezurekcyjne) 8.30, 10.00 (transmisja na żywo na Facebook), 11.30, 13.00 i 18.00.

Nieszpory kończące TRIDUUM PASCHALNE  w niedziele o godz. 17:15(transmisja na żywo na Facebook)

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. niedzielny. Msza święta o godz. 10:00 (transmisja na żywo na Facebook)

KANCELARIA PARAFIALNA

W tym tygodniu kancelaria parafialna jest czynna we wtorek od 10:00 do 11:30 Jako duszpasterze pozostajemy do dyspozycji pod nr tel. 94 351 70 83.

ORGANISTA
Nasza parafia poszukuje organistę. Jeśli ktoś jest chętny lub zna osobę grającą to prosimy o kontakt z Proboszczem lub o. Krzysztofem.

PASCHALIKI
W kancelarii parafialnej są do nabycia w cenie 5 zł PASCHALIKI jako dzieło Caritas.

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29 marca 2020r.

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach


W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe
z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze
„Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach
z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Jeśli celebracja dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych, zarządzam, żeby sprawować
w nich liturgię także bez udziału wiernych z zewnątrz.

Wszystkie Msze św. należy sprawować według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Proszę informować wiernych, którzy zamówili intencję o tym, że zamówiona przez nich Msza św. zostanie odprawiona.

Poza czasem celebracji kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę,
z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. Zalecam, aby przy wejściu do kościoła umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona
z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewają codziennie o godz. 20.30.

III. Sakrament pokuty i pojednania

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

Należy bezwzględnie unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty i pojednania, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka.

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że
w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

IV. Komunia święta

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania
z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Dzieci uczestniczące we Mszach św. w pierwsze piątki, także proszę o przyjmowanie Komunii św. duchowej. Rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy prowadzą lekcję katechezy poprzez Internet, proszę o zachęcenie dzieci do modlitwy w te dni.

V. Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku (np. pierwsze piątki lub soboty miesiąca)

Posługę wśród osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wszystkich wytycznych dotyczących zasad higieny. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Proszę jednak o to, aby otoczyć tych wiernych czułą troską duszpasterską, chociażby telefonując do nich i wyrażając duchową łączność.

VI. Zalecenia dotyczące kapelanów szpitali

W związku z tym, że w szpitalach przebywają osoby w stanie ciężkim bądź zagrożenia życia, proszę kapelanów będących pracownikami szpitali, o szczególną posługę sakramentalną wobec ciężko chorych i konających, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności higieniczno-sanitarnych oraz ustaleń z ordynatorami oddziałów. Wszystkie wydane wcześniej zalecenia obowiązują nadal.

VII. Opieka duszpasterska nad osobami starszymi i samotnymi

W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe. W diecezji działają, na ten moment już
z dużym doświadczeniem, wolontariusze oferujący pomoc przy zakupach czy innych sprawach dnia codziennego. W tym celu proszę kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które oferują pomoc. Caritas diecezjalna i Caritas parafialna także może wesprzeć osoby potrzebujące szczególnej opieki, w tym celu proszę o kontakt z Dyrektorem Caritas.

VIII. Pogrzeb

Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie
z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

IX. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte w po Wielkanocy. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub e-mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

X. Triduum Paschalne

Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania z zaleceniem wiernego jego przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

ZAWIESZENIE SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW

Informujemy, że wszelkie spotkania duszpasterskie przy naszej parafii oraz Kurs Przedmałżeński odbywający się przy Bazylice zostają zawieszone do odwołania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa zostają zawieszone wspólne celebracje nabożeństw: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec. Ks. Biskup zachęca do indywidualnego, rodzinnego ich odprawiania.

KANCELARIA PARAFIALNA

W czasie trwania epidemii kancelaria parafialna czynna jest we wtorek od 10:00 do 11:30 oraz w piątek od 16:00 do 17:30. Jako duszpasterze pozostajemy do dyspozycji pod nr tel. 94 351 70 83.

INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są wolne miejsca w tym tygodniu oraz w miesiącach kwiecień i maj.

Intencje mszalne są odprawiane w tych dniach i o tych godzinach na jakie zostały zamówione.

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DOBRODZIEJÓW
W środę, 01 kwietnia zostanie odprawiona Msza Święta w intencji dobrodziejów parafii i klasztoru.

ORGANISTA
Nasza parafia poszukuje organistę. Jeśli ktoś jest chętny lub zna osobę grającą to prosimy o kontakt z Proboszczem lub o. Krzysztofem.

PASCHALIKI
W kancelarii parafialnej są do nabycia w cenie 5 zł PASCHALIKI jako dzieło Caritas.

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ Z BAZYLIKI
„W związku z niemożliwością uczestniczenia wiernych świeckich w liturgii, parafia konkatedralna rozpoczęła transmisję  Mszy św. z bazyliki przez internet. W dni powszednie są to Msze św. o godz. 7.00 i 19.00. W niedziele o godz. 8.30, 10.00, 13.00 i 19.00. Transmisja dostępna jest na stronie internetowej parafii. Zapraszamy do duchowej łączności na Eucharystii”.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
22 marca 2020r.

DODATKOWA MSZA ŚWIĘTA

Informujemy, że dziś  o godz. 17:00 zostanie odprawiona dodatkowa Msza Święta. Pamiętajmy, że na każdej Eucharystii maksymalnie może uczestniczyć 50 osób zachowując odpowiednią odległość od siebie. Ks. Biskup udzielił także dyspensy do dnia 29 marca br. od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Skorzystanie z dyspensy oznacza. że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca tęż do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

ZAWIESZENIE SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW

Informujemy, że wszelkie spotkania duszpasterskie przy naszej parafii oraz Kurs Przedmałżeński odbywający się przy Bazylice zostają zawieszone do odwołania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa zostają zawieszone wspólne celebracje nabożeństw: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec. Ks. Biskup zachęca do indywidualnego, rodzinnego ich odprawiania.

Kancelaria parafialna urzęduje w stałych godzinach.

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

W środę, 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Z tej racji na Mszy św. o godz. 18.00 będzie można złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Osoby chętne, które pragną modlić się przez 9 miesięcy za dziecko, którego życie jest zagrożone będą to mogły uczynić w sposób uroczysty podczas Mszy św. wieczornej poprzez wypełnienie deklaracji (która jest wyłożona z tyłu kościoła na stoliku) i złożenie przyrzeczeń. Osoby te przynoszą ze sobą świece.

Msze św. w tym dniu w naszym kościele o godz. 8.00 i o godz. 18.00.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Spowiadamy w naszym kościele przed każdą Mszą Świętą oraz w piątek od 17:00 do 18:00.

W Piątek od godz. 17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są wolne miejsca na najbliższe miesiące.

OFIARY NA KWIATY
Pod chórem przy krzyżu adoracyjnym możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz do dekoracji kościoła na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Za wszystkich ofiarodawców w sposób szczególny modlić się będziemy podczas uroczystej Mszy św. Rezurekcyjnej.
ORGANISTA
Nasza parafia poszukuje organistę. Jeśli ktoś jest chętny lub zna osobę grającą to prosimy o kontakt z Proboszczem lub o. Krzysztofem.

PASCHALIKI
W kancelarii parafialnej są do nabycia w cenie 5 zł PASCHALIKI jako dzieło Caritas.

KRONIKA ŻAŁOBNA
Naszej parafialnej modlitwie poleca się zmarła:

Śp. Joanna CIERPICKA, l. 82.

Dobry Jezu…

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
15 marca 2020r.

DODATKOWA MSZA ŚWIĘTA

Informujemy, że dziś oraz za tydzień  o godz. 17:00 zostanie odprawiona dodatkowa Msza Święta. Pamiętajmy, że na każdej Eucharystii maksymalnie może uczestniczyć 50 osób wiernych zachowują odpowiednią odległość od siebie. Ks. Biskup udzielił także dyspensy do dnia 29 marca br. od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Skorzystanie z dyspensy oznacza. że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam tęż do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

* jedynym sposobem przyjmowania Komunii św. jest otrzymywanie jej na rękę. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust.

znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk; cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą

Transmisje niedzielnych Mszy świętych:

o godz. 7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

o godz. 9:00 w PolsatNews Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej

o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

o godz. 10:30 w Polsat Rodzina Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci

o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus Msza św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie

o godz. 13:00 Msza św. w TVP POLONIA

o godz. 19:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

Transmisje z kaplicy jasnogórskiej: jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/

Transmisje z diecezji:

Telewizja: Sanktuarium w Skrzatuszu - TV ASTA Piła – niedziela, godz. 12.00.

Transmisje w Internecie (także codziennie zgodnie z harmonogramem Mszy św.):

Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie – www.dobremedia.org – niedziela, godz. 11.00

i 20.00;

Sanktuarium św. Józefa w Słupsku – www.swjozefslupsk.pl – niedziela, godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30.

ZAWIESZENIE SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW

Informujemy, że wszelkie spotkania duszpasterskie przy naszej parafii oraz Kurs Przedmałżeński odbywający się przy Bazylice zostają zawieszone do odwołania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa zostają zawieszone wspólne celebracje nabożeństw: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec. Ks. Biskup zachęca do indywidualnego, rodzinnego odprawiania.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:00 i 18:00

 

OFIARY NA KWIATY
Pod chórem przy krzyżu adoracyjnym możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz do dekoracji kościoła na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Za wszystkich ofiarodawców w sposób szczególny modlić się będziemy podczas uroczystej Mszy św. Rezurekcyjnej.
ORGANISTA
Nasza parafia poszukuje organistę. Jeśli ktoś jest chętny lub zna osobę grającą to prosimy o kontakt z Proboszczem lub o. Krzysztofem.
PASCHALIKI
W kancelarii parafialnej są do nabycia w cenie 5 zł PASCHALIKI jako dzieło Caritas.
PRASA KATOLICKA
Na stoliku pod chórem wyłożona jest prasa katolicka – nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
08 marca 2020r.

DZIEŃ KOBIET

Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy jako Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem.

NIEDZIELA „AD GENTES”

Tradycyjnie  Druga Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest jako DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI. Dlatego przed kościołem zbierane są dobrowolne  ofiary do puszek z przeznaczeniem  na pomoc polskim misjonarzom „Ad Gentes”. Za wszelkie ofiary Bóg zapłać
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii. Serdecznie witamy o. Łukasza Brachaczek –  franciszkanina z Krakowa
Plan rekolekcji:

Dla DOROSŁYCH 
W niedziele nauki rekolekcyjne na każdej Mszy św.
Poniedziałek, wtorek i  środa: na Mszy św. o godz. 12:00 i 18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do środy o 17:30 natomiast spowiedź św. 30 min przed Eucharystią.
Dla DZIECI I MŁODZIEŻY od 9 do 11 marca (poniedziałek – środa)
Godz. 8:00 – młodzież ponadgimnazjalna
Godz. 9:00 – Szkoła podstawowa klasy: IV-VI
Godz. 10:00 – Szkoła Podstawowa klasy: 0-III
Godz. 13:30 – Szkoła Podstawowa klasy: VII, VIII
Szczegółowy plan wywieszony jest w gablocie.

Z racji rekolekcji kancelaria parafialna we wtorek będzie czynna od 16:00 do 17:30.

LEGION MARYI

We wtorek po Mszy św. wieczornej w salce parafialnej odbędzie się  spotkanie grupy Maryjnej „Legion Maryi”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU

W każdy czwartek bardzo serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adoracja trwa do wieczornej Eucharystii.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W okresie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach:
a) Drogi Krzyżowej, którą odprawiamy w każdy piątek o godz. 16.30 – dla dzieci, a o godz. 17.30 – dla dorosłych i młodzieży

b) Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym –w każdą niedzielę Wielkiego Postu o  17.00.
OFIARY NA KWIATY
Pod chórem przy krzyżu adoracyjnym możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz do dekoracji kościoła na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Za wszystkich ofiarodawców w sposób szczególny modlić się będziemy podczas uroczystej Mszy św. Rezurekcyjnej.

ZAPISY MŁODZIEŻY DO BIERZMOWANIA

Zgodnie z programem przyjętym w naszej diecezji młodzież klas VII szkoły podstawowej, która pragnie rozpocząć przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania winna dokonać zgłoszenia i zapisu składając wizytę w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia.

BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

„W dniu 7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizowany jest specjalny pociąg pielgrzymkowy z Koszalina, który przejedzie przez naszą diecezję w nocy z 6 na 7 czerwca, by zabrać wiernych. Już dziś można zarezerwować karnety/bilety na pociąg specjalny w zakrystii oraz w kancelarii. Zapisy wraz z wpłatą 150 zł. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym historycznym wydarzeniu – beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego ”.

24 GODZINY DLA PANA

Zapraszamy do udziału w inicjatywie „24 godziny dla Pana”. Będzie to okazja do skorzystania ze spowiedzi św. i adoracji Pana Jezusa.  Rozpoczniemy w  piątek, 20 marca o godz. 15.00  Koronką do Miłosierdzia Bożego w bazylice. Adorację zakończymy o godzinie 20.00. Następnie w sobotę, 21 marca, rozpoczęcie adoracji o godz. 9.00 w kościele nad rzeką. Zakończenie Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

ORGANISTA

Nasza parafia poszukuje organistę. Jeśli ktoś jest chętny lub zna osobę grającą to prosimy o kontakt z Proboszczem lub o. Krzysztofem.

PIELGRZYMKA

W dniach od 6 do 11 czerwca br. Parafia Mariacka w Kołobrzegu organizuje autokarową pielgrzymkę do najciekawszych i najpiękniejszych miejsc Ziemi Świętokrzyskiej, połączoną z udziałem w uroczystościach beatyfikacyjnych Kard. Stefana Wyszyńskiego. Dokładny plan 6-dniowej pielgrzymki można zobaczyć na stronie internetowej bazyliki. Koszt: 1100 zł, z czego przy zgłoszeniu - 500 zł.  Zapisy i szczegóły: w biurze przy bazylice. 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

20 marca br. odbędzie się kolejna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie o godz. 18:00 w koszalińskiej Katedrze. Aby wziąć udział należ się uprzednio zapisać. Szczegółowe informacje na plakacie.

75 rocznica walk o Kołobrzeg
W związku ze zbliżającymi się uroczystościami z okazji 75.rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem, zwracam się z uprzejmą prośbą, by w niedzielę 8 marca 2020 r. zaprosić wiernych na organizowane przez Miasto obchody.Godz. 10.00 – Msza św. w Bazylice Mniejszej pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Dajczaka. Godz. 11.30 – Uroczyste zgromadzenie patriotyczne na cmentarzu wojennym. Szczegóły na miejskiej stronie internetowej i plakatach.

WIECZÓR WSPOMNIENIOWY

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna zaprasza dnia 12 marca o godz. 19.00 do Regionalnego Centrum Kultury (ul. Solna 1) na specjalny wieczór wspomnieniowy poświęcony osobie śp. ks. prałata Józefa Słomskiego pt. ”Nie jestem godzien”, który zasłużył się naszemu miastu odbudowując jego największy i najbardziej rozpoznawalny zabytek – gotycką konkatedrę. Na program złożą się pokaz filmu dokumentalnego o bohaterze wieczoru i specjalny koncert w wykonaniu Międzyszkolnego Zespołu Piosenki i Tańca „Tirlitonki” ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Wstęp wolny.

SAKAUCI EUROPY

Rodzice dzieci wieku od 9 do 16 lat szukających dobrej drogi wychowawczej dla swoich pociech zapraszamy na spotkanie informacyjne 11 marca o godz. 17:00 do Pałacu Brunszwickich ul. Armii Krajowej 13 . Celem tego spotkania będzie przybliżenie zasad funkcjonowania, pedagogiki i ducha SKAUTÓW EUROPY.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
01 marca 2020r.

ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Dziś zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 9.30, a po Mszy św. o godz. 10.00  na zmianę tajemnic we Wspólnocie Żywego Różańca.

PUSZKA INWESTYCYJNA

W dzisiejszą niedzielę, po Mszach św. zbieramy dobrowolne ofiary na inwestycje w naszej parafii.
Za zebrane ofiary mówimy Bóg zapłać.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

IMIENINY O. Radosława

W poniedziałek, 02 marca, przypadają imieniny o. Radosława. W tym dniu modlimy się w intencji solenizanta podczas Mszy św. o godz. 18:00. O. Radosława już dziś polecamy modlitewnej pamięci i serdecznie zapraszamy na imieninową Eucharystię.

LEGION MARYI

We wtorek po Mszy św. wieczornej w salce parafialnej odbędzie się  spotkanie grupy Maryjnej „Legion Maryi”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

KRĄG BIBLIJNY

W środę o godz. 19:00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie modlitewne we spólnocie KRĘGU BIBLIJNEGO.

WPSMOMNIENIE ŚW. KAZIMIERZA

W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski.

ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU

W każdy czwartek bardzo serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adoracja trwa do wieczornej Eucharystii.

DNI ODNOWY WEWNĘTRZNEJ I KANCELARIA PARAFIALNA

W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej.

W I piątek okazja do spowiedzi podczas Mszy św. o godz. 8.00 oraz popołudniu od godz. 17.00 do 18.00. W piątek odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych z naszej parafii.
W I piątek miesiąca i w I sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej adoracja NS. animowana przez wspólnotę Straży Honorowej do godz. 20.00, którą zakończymy KOMPLETĄ tzn. modlitwą brewiarzową na zakończenie dnia

W pierwszy piątek miesiąca kancelaria parafialna będzie czynna od 16:00 do 17:30.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W okresie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach:
a) Drogi Krzyżowej, którą odprawiamy w każdy piątek o godz. 16.30 – dla dzieci, a o godz. 17.30 – dla dorosłych i młodzieży

b) Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym –w każdą niedzielę Wielkiego Postu o  17.00.
OFIARY NA KWIATY
Pod chórem przy krzyżu adoracyjnym możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz do dekoracji kościoła na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Za wszystkich ofiarodawców w sposób szczególny modlić się będziemy podczas uroczystej Mszy św. Rezurekcyjnej.

SKARBONKI JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ

Jednym z uczynków wielkopostnych jest jałmużna. Pod chórem zostały wyłożone skarbonki, które możemy zabrać ze sobą i przez okres Wielkiego Postu będziemy w nich składać ofiary dla potrzebujących. Skarbonki złożymy uroczyście w procesji ofiarniczej w czasie liturgii Wielkiego Czwartku.

ZAPISY MŁODZIEŻY DO BIERZMOWANIA

Zgodnie z programem przyjętym w naszej diecezji młodzież klas VII szkoły podstawowej, która pragnie rozpocząć przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania winna dokonać zgłoszenia i zapisu składając wizytę w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia.

BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

„W dniu 7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania na uroczystości beatyfikacyjne. Organizowany jest specjalny pociąg pielgrzymkowy z Koszalina, który przejedzie przez naszą diecezję w nocy z 6 na 7 czerwca, by zabrać wiernych. Już dziś można zarezerwować karnety/bilety na pociąg specjalny w zakrystii oraz w kancelarii. Zapisy wraz z wpłatą 150 zł. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym historycznym wydarzeniu – beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego ”.

NIEDZIELA „AD GENTES”

Tradycyjnie  Druga Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest jako DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI. Dlatego w przyszłą niedzielę będą zbierane dobrowolne  ofiary do puszek z przeznaczeniem  na pomoc polskim misjonarzom „Ad Gentes”. Za wszelkie ofiary Bóg zapłać
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii rozpoczniemy w przyszłą niedzielę tj. 8 marca:
Dla DOROSŁYCH 
W niedziele nauki rekolekcyjne na każdej Mszy św.
Poniedziałek, wtorek i  środa: na Mszy św. o godz. 12:00 i 18:00
Dla DZIECI I MŁODZIEŻY od 9 do 11 marca (poniedziałek – środa)
Godz. 8:00 – młodzież ponadgimnazjalna
Godz. 9:00 – Szkoła podstawowa klasy: IV,VI
Godz. 10:00 – Szkoła Podstawowa klasy: 0-III
Godz. 13:30 – Szkoła Podstawowa klasy: VII, VIII
Szczegółowy plan wywieszony jest w gablocie.

KRONIKA ŻAŁOBNA

Naszej parafialnej modlitwie polecają się zmarli:

Śp. Andrzej HECIAK, l. 76;

Śp. Andrzej BORYCZ, l. 64;

Śp. Elżbieta SOŁEK, l. 68.

Dobry Jezu, a nasz Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
23 lutego 2020r.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą otoczmy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

LEGION MARYI

We wtorek po Mszy św. wieczornej w salce parafialnej odbędzie się  spotkanie grupy Maryjnej „Legion Maryi”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ŚRODA POPIELCOWA

W środę, 26 lutego rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W ŚRODĘ POPIELCOWĄ Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8.00, 12.00 i 18.00.

Pragniemy przypomnieć, że w środę popielcową obowiązuje nas post ścisły czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i trzy posiłki w ciągu dnia (dwa lekkie i jeden do syta).

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

W okresie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach, które pomogą lepiej przeżyć czas osobistego nawrócenia i pokuty. Drogi Krzyżowe w naszym kościele odprawiać będziemy w każdy piątek o godz. 16.30 – dla dzieci a o godz. 17.30 – dla dorosłych i młodzieży. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – odprawiać będziemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o  17.00.

SKARBONKI JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ

Jednym z uczynków wielkopostnych jest jałmużna. Pod chórem zostały wyłożone skarbonki, które możemy zabrać ze sobą i przez okres Wielkiego Postu będziemy w nich składać ofiary dla potrzebujących. Skarbonki złożymy uroczyście w procesji ofiarniczej w czasie liturgii Wielkiego Czwartku.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii odbędą się w II Niedzielę Wielkiego Postu tj. od 7 marca. Zarezerwujmy sobie czas na te szczególne dni.

ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Adoracja trwa do wieczornej Eucharystii.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Spowiadamy w naszym kościele przed każdą Mszą Świętą oraz w piątek od 17:30 do 18:00

PRÓBA SCHOLI

W sobotę, 29 lutego o godz. 10:00 odbędzie się próba scholii. Zapraszamy już należących jak również nowe osoby pragnące śpiewać na chwałę Boga.

ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 9.30, a po Mszy św. o godz. 10.00  na zmianę tajemnic we Wspólnocie Żywego Różańca.

PUSZKA INWESTYCYJNA

W przyszłą niedzielę, po Mszach św. będą zbierane dobrowolne ofiary na inwestycje w naszej parafii.
Za zebrane ofiary mówimy Bóg zapłać.

PRASA KATOLICKA

Na stoliku pod chórem wyłożona jest prasa katolicka – nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są wolne miejsca na najbliższe miesiące.

1% PODATKU

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na franciszkańską fundację „Tworzyć Miłością”.

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE

Zapraszamy na FRANCISZKAŃSKĄ PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORIE w dniach 30 kwietnia do 8 maja. Jej koszt od osoby wynosi 1860 zł i 40 euro. Zapisy poprzez kontakt z Franciszkańskim Sekretariat Misyjny. Szczegóły w gablocie.

BEATYFIKACJA SŁUGI BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

„W dniu 7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w obecności papieskiego delegata kard. Angelo Becciu,  odbędzie się uroczysta beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Oczekując na ten historyczny i ważny dzień dla naszej Ojczyzny, już dziś zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania na uroczystości beatyfikacyjne. Organizujemy specjalny pociąg pielgrzymkowy z Koszalina, który przejedzie przez naszą diecezję w nocy z 6 na 7 czerwca, by zabrać wiernych. Już dziś można zarezerwować karnety/bilety na pociąg specjalny w zakrystii oraz w kancelarii. Zapisy wraz z wpłatą 150 zł. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym historycznym wydarzeniu – beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego ”.

KRONIKA ŻAŁOBNA

Naszej parafialnej modlitwie poleca się zmarły:

Śp. Maria DŻYGA, l. 87;

Śp. Helena BEDNARCZYK, l. 93;

Śp. Mieczysława UKLEJA, l. 64.

 

Dobry Jezu a nasz Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 lutego 2020r.

FZŚ

W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 modlimy się w intencji Franciszkańskiego Zakonu Święckich a po Eucharystii spotkanie w salce parafialnej.

ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Adoracja trwa do wieczornej Eucharystii.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Spowiadamy w naszym kościele przed każdą Mszą Świętą oraz w piątek od 17:00 do 18:00

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU

W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

PRASA KATOLICKA

Na stoliku pod chórem wyłożona jest prasa katolicka – nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są wolne miejsca na najbliższe miesiące.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Dekanalny kurs przedmałżeński odbywa się  w salkach parafialnych przy Bazylice, w kolejne środy o godz. 19.00.

PUSZKA NA ZAKONY KONTEPLACYJNE

W zeszłą niedzielę zebraliśmy na Zakony Kontemplacyjne 411,32zł. Za zebrane ofiary mówimy Bóg zapłać.

1% PODATKU

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA AP.

W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła.

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE

Zapraszamy na FRANCISZKAŃSKĄ PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORIE w dniach 30 kwietnia do 8 maja. Jej koszt od osoby wynosi 1860 zł i 40 euro. Zapisy poprzez kontakt z Franciszkańskim Sekretariat Misyjny. Szczegóły w gablocie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 lutego 2020r.

FZŚ

W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 modlimy się w intencji Franciszkańskiego Zakonu Święckich a po Eucharystii spotkanie w salce parafialnej.

ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Adoracja trwa do wieczornej Eucharystii.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Spowiadamy w naszym kościele przed każdą Mszą Świętą oraz w piątek od 17:00 do 18:00

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU

W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

PRASA KATOLICKA

Na stoliku pod chórem wyłożona jest prasa katolicka – nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są wolne miejsca na najbliższe miesiące.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Dekanalny kurs przedmałżeński odbywa się  w salkach parafialnych przy Bazylice, w kolejne środy o godz. 19.00.

PUSZKA NA ZAKONY KONTEPLACYJNE

W zeszłą niedzielę zebraliśmy na Zakony Kontemplacyjne 411,32zł. Za zebrane ofiary mówimy Bóg zapłać.

1% PODATKU

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA AP.

W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła.

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE

Zapraszamy na FRANCISZKAŃSKĄ PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORIE w dniach 30 kwietnia do 8 maja. Jej koszt od osoby wynosi 1860 zł i 40 euro. Zapisy poprzez kontakt z Franciszkańskim Sekretariat Misyjny. Szczegóły w gablocie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA ZWYKŁA
09 lutego 2020r.

PUSZKA NA ZAKONY KONTEMPLACYJNE

Przy wyjściu z kościoła można złożyć do wystawionej przy drzwiach puszki dobrowolną ofiar z przeznaczeniem na Zakony Kontemplacyjne.

MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY

W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy na comiesięczną Mszę św. w intencji Ojczyzny.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jest to też Światowy Dzień Chorego. Z tej racji serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji ludzi chorych i cierpiących zwłaszcza tych najbliższych z naszych rodzin.  Podczas Mszy św. o godz. 18.00 pragniemy udzielić sakramentu chorych. Prosimy rodziny ludzi w podeszłym wieku bądź doświadczających choroby o pomoc w przybyciu na tę Eucharystię i przyjęcia sakramentu umocnienia w chorobie.

Sakrament Chorych mogą przyjąć osoby chore będące w stanie łaski uświęcającej.

LEGION MARYI

Zapraszamy we wtorek na godz. 19:00 na spotkanie grupy Maryjnej „Legion Maryi”, które odbędzie się w salce parafialnej

 

ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Adoracja trwa do wieczornej Eucharystii.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Spowiadamy w naszym kościele przed każdą Mszą Świętą oraz w piątek od 17:00 do 18:00


FZŚ

W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 10:00 będziemy się modlić w intencji Franciszkańskiego Zakonu Święckich a po niej spotkanie w salce parafialnej.

PRASA KATOLICKA

Na stoliku pod chórem wyłożona jest prasa katolicka – nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

INTENCJE MSZALNE

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Są wolne miejsca na najbliższe miesiące.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Dekanalny kurs przedmałżeński odbywa się  w salkach parafialnych przy Bazylice, w kolejne środy o godz. 19.00.

PUSZKA INWESTYCYJNA

W zeszłą niedzielę zebraliśmy na inwestycje w naszej parafii 2185 zł. Za zebrane ofiary mówimy Bóg zapłać.

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.
  • 14 II – św. Cyryl (826-869), mnich, i św. Metody (między 815 a 820-885) biskup, rodzeni bracia, apostołowie Słowian działający w IX wieku; w 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.
  • 14 II – św. Walenty (III wiek), biskup i męczennik, orędownik podczas ciężkich chorób, czczony również jako patron zakochanych.

KRONIKA ŻAŁOBNA

Naszej parafialnej modlitwie poleca się zmarły:

Śp. Konstanty WOJTKIEWICZ, l. 89.

Dobry Jezu a nasz Panie…

 

 

 

Wszystkim Parafianom, Sympatykom i Gościom nawiedzającym naszą świątynię życzymy pięknego dnia i dobrego wypoczynku.

 

 

 

 


logo krzyz.jpg

PARAFIA  RZYMSKOKATOLICKA  PODWYŻSZENIA  ŚW.  KRZYŻA

Klasztor Franciszkanów; 78-100 Kołobrzeg; ul. Jedności Narodowej 68

tel. (94)351 70 83; fax (94) 351 79 55

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.franciszkanie.kolobrzeg.eu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
15 marca 2020r.

DODATKOWA MSZA ŚWIĘTA

Informujemy, że dziś oraz za tydzień  o godz. 17:00 zostanie odprawiona dodatkowa Msza Święta. Pamiętajmy, że na każdej Eucharystii maksymalnie może uczestniczyć 50 osób wiernych zachowują odpowiednią odległość od siebie. Ks. Biskup udzielił także dyspensy do dnia 29 marca br. od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem

Skorzystanie z dyspensy oznacza. że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam tęż do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

* jedynym sposobem przyjmowania Komunii św. jest otrzymywanie jej na rękę. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust.

znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk; cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą

Transmisje niedzielnych Mszy świętych:

o godz. 7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

o godz. 9:00 w PolsatNews Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej

o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

o godz. 10:30 w Polsat Rodzina Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci

o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus Msza św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie

o godz. 13:00 Msza św. w TVP POLONIA

o godz. 19:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

Transmisje z kaplicy jasnogórskiej: jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/

Transmisje z diecezji:

Telewizja: Sanktuarium w Skrzatuszu - TV ASTA Piła – niedziela, godz. 12.00.

Transmisje w Internecie (także codziennie zgodnie z harmonogramem Mszy św.):

Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie – www.dobremedia.org – niedziela, godz. 11.00

i 20.00;

Sanktuarium św. Józefa w Słupsku – www.swjozefslupsk.pl – niedziela, godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30.

ZAWIESZENIE SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW

Informujemy, że wszelkie spotkania duszpasterskie przy naszej parafii oraz Kurs Przedmałżeński odbywający się przy Bazylice zostają zawieszone do odwołania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa zostają zawieszone wspólne celebracje nabożeństw: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec. Ks. Biskup zachęca do indywidualnego, rodzinnego odprawiania.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:00 i 18:00

OFIARY NA KWIATY
Pod chórem przy krzyżu adoracyjnym możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz do dekoracji kościoła na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Za wszystkich ofiarodawców w sposób szczególny modlić się będziemy podczas uroczystej Mszy św. Rezurekcyjnej.
ORGANISTA
Nasza parafia poszukuje organistę. Jeśli ktoś jest chętny lub zna osobę grającą to prosimy o kontakt z Proboszczem lub o. Krzysztofem.
PASCHALIKI
W kancelarii parafialnej są do nabycia w cenie 5 zł PASCHALIKI jako dzieło Caritas.
PRASA KATOLICKA
Na stoliku pod chórem wyłożona jest prasa katolicka – nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

 
Polish Arabic Chinese (Traditional) Czech Danish English French German Greek Hebrew Italian Russian Spanish Swahili Yiddish