Aktywności

Oprócz inicjatyw ściśle duszpasterskich, mamy w parafii szereg innych różnorakich aktywności…